výraz používaný jako vyjádření údivu

Boží Milosti

Boží milosti: Nejlepší výraz pro údiv, který vás dostane!

Co jsou boží milosti? Boží milosti jsou výrazem, kterým vyjadřujeme údiv, překvapení nebo obdiv. Tento výraz je často používán jako náhražka pro vulgární výrazy a slouží k vyjádření silného emocionálního zážitku. Boží milosti jsou také spojovány s nadpřirozenými silami a mohou být chápány jako projev božské...